JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Thì cũng dựa vào “đồng phục” biệt phủ hoành tráng ấy!

Hai ông bạn già tám với nhau:

- Chỉ cần ra đường dạo quanh một quận là tui biết quận đó có bao nhiêu phường ngay.

- Giỏi thế!

- Có gì đâu, nhờ họ xây dựng trụ sở UBND phường kiểu “đồng phục”.

- Còn tui mà dạo một vòng thì cũng biết ngay tỉnh có bao nhiêu quan tham liền.

- Có mà thánh?

- Thì cũng dựa vào “đồng phục” biệt phủ hoành tráng ấy!

Vằn Thường (doanvanthuong... @gmail.com)