JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ba ơi, trên mấy chai rượu con thấy người ta ghi là: 25 độ, 30 độ, 35 độ, 45 độ, 50 độ..., vậy là sao hả ba?Con trai hỏi ba:

- Ba ơi, trên mấy chai rượu con thấy người ta ghi là: 25 độ, 30 độ, 35 độ, 45 độ, 50 độ..., vậy là sao hả ba?

- Ờ thì đó là ký hiệu... vật lý đó con!

- Là sao ba?

- Là khi mình uống hết chai rượu nhiêu đó độ, mắt mình sẽ nhìn thấy mặt đất nghiêng nhiêu đó độ!


VÕ ĐÌNH LANG (Làng cười Quy Nhơn)