Đời Cười

Do lực lượng mỏng

03/05/2019 12:02

Ít ai ngờ hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) - thắng cảnh quốc gia, khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước - lại bị vô tư “băm nát”.

Quán xá, phim trường, vườn tược, cầu kè... trái phép thi nhau mọc lên mà không bị phát hiện, lúc được phát hiện thì "ầu ơ" xử lý. Tuy nhiên, sự tắc trách ấy được ban quản lý giải thích rất đơn giản là "do lực lượng mỏng!".

Trách nhiệm mỏng giống giấy in Vụng chèo khéo chống, ta vin thiếu người.

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất