JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cứ kết bạn thân thiết với mấy tay người nhà của sếp mới vào là chúng nó sợ rụt vòi ngay.

Hai công chức chuyện trò:

- Mấy tay ở phòng bên hay nói xấu, gây gổ với chúng ta, tớ định báo cáo sếp để trị chúng!

- Vứt! Không ăn thua đâu!

- Vậy làm thế nào?

- Cứ kết bạn thân thiết với mấy tay người nhà của sếp mới vào là chúng nó sợ rụt vòi ngay.

Vũ Đình Thi (Lạng Sơn)