Đời Cười

Diệt Tuyệt sư thái vô địch thiên hạ

Hư Trúc 23/08/2021 17:12

Vẫn thần thái của kẻ không sợ dịch bệnh, sư thái đầu trần, mồm trần (không thèm bịt khẩu trang) tiến về Nhật Nguyệt Thần giáo, khiêu chiến với Đông Phương Bất Bại.

Dịch bùng lên khắp chốn giang hồ. Vắc xin chưa được phủ sóng toàn thể võ lâm, nên quần hùng ai cũng sợ ra đường. Ấy vậy mà tin Diệt Tuyệt sư thái không biết luyện thành võ công gì mà Covid 19 bất nhập, làm anh hùng sợ tái mặt.

Hàng ngày Diệt Tuyệt sư thái vẫn tung tăng đi dạo từ Nga My qua Võ Đang, từ Võ Đang về Cái Bang. Đi tới đâu anh hùng hào kiệt đều né sư thái. Duy chỉ có lực lượng quan nhân vẫn kiên nhẫn chờ bắt Diệt Tuyệt sư thái, để đem về quan phủ xử tội.

Cho mình đã luyện thành kim cang bất hoại thể, mấy con virus là cái thá gì, Diệt Tuyệt sư thái bèn đi thách đấu toàn thể võ lâm. Sư thái tới Võ Đang, gõ cửa khiêu chiến Trương Tam Phong. Trương chân nhân dù đã luyện thành Thái Cực Quyền, nhưng mới tiêm một mũi vắc xin, không dám ra ứng chiến.

Trương Tam Phong bèn dùng lời nhận thua:

-Lão phu sống gần 100 tuổi, cả đời chưa thấy ai lầy như sư thái. Bọn quan nhân bắt rồi phạt, phạt rồi bắt vẫn không đánh bại được sư thái. Kèo này ta nhận thua.

Diệt Tuyệt sư thái lại tìm đến Cái Bang. Hồng Thất Công cả kinh, kêu gọi bang chúng đóng cửa. Diệt Tuyệt sư thái đứng la ong ỏng:

-Giáng Long Thập Bát Chưởng chỉ có hư danh. Hồng bang chủ chỉ là tay bất tài vô dụng.

Hồng Thất Công cười trừ:

-Ta chỉ có hư danh thôi. Chỉ có virus mới có thực danh. Đồng đạo võ lâm tử nạn vì nó nhiều rồi. Ta thà sống làm ăn mày, còn hơn chết vì virus. Sư thái là trùm cuối rồi.

Diệt Tuyệt sư thái không tìm ra đối thủ, coi bộ không cam tâm. Vẫn thần thái của kẻ không sợ dịch bệnh, sư thái đầu trần, mồm trần (không thèm bịt khẩu trang) tiến về Nhật Nguyệt Thần giáo khiêu chiến với Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại võ công trấn áp thiên hạ, hay tin sư thái tới tận nhà, thì biết tới công chuyện rồi. Bất Bại thảm não nói:

-Nhà bao việc, giờ ta lo cái ăn cho giáo chúng cũng đủ đuối rồi. Ai như sư thái có điều kiện, cứ đi long nhong ngoài đường. Phạt tiền bao nhiêu sư thái đều chung đủ. Quan nhân viết giấy phạt sư thái cũng mỏi tay rồi. Ta thì sao dám khiêu chiến với sư thái.

Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy thì cười điên dại, cả giang hồ này đều quỳ rạp dưới chân sư thái... 

Cứ vậy sư thái lại đi dung dăng khắp chốn giang hồ, mặc ngoài kia giăng dây chốt chặn. Diệt Tuyệt sư thái xứng danh vô địch thiên hạ!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất