JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi đọc báo thấy người ta xây đập thủy điện ở nhiều nơi đều sử dụng cọc tre làm lõi bê tông. Bây giờ nhà mình đầu tư trồng tre tức là “ đi tắt đón đầu”.


Hai vợ chồng bàn tính chuyện làm ăn:  

Chồng: Bà nó ạ! Tôi tính sắp tới sẽ vay vốn đầu tư làm ăn lớn đấy! 

Vợ: Ông dự định lập trang trại hay mở công ty?

 -Tôi định vay vốn xin cấp đất để trồng tre

 Vợ (há hốc miệng, hỏi dồn): Ông tính kiểu gì kỳ quặc quá vậy? Sao tự dung lại đi trồng tre? Ông định bán cho ai ?

 -Tôi đã tìm được thị trường tiêu thụ rồi 

-Ở đâu?

 -Tỉnh mình sắp được cấp phép xây dựng đập thủy điện. Tôi đọc báo thấy người ta xây đập thủy điện ở nhiều nơi đều sử dụng cọc tre làm lõi bê tông. Bây giờ nhà mình đầu tư trồng tre tức là “ đi tắt đón đầu”. Có thị trường tiêu thụ dồi dào rồi, phen này tha hồ mà hốt bạc

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)