JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bác sĩ Tịt Tuốt căn dặn: "Đêm tân hôn phải nhẹ nhàng, dẫn dắt nửa kia của mình đi vào cõi tiên thì cả hai như bay lên chín tầng mây"

* Em sắp cưới vợ, bác sĩ ơi! Bố em bảo: Đêm tân hôn đừng làm cho "nó" sợ. Bố em nói thế là sao hở bác sĩ?

ĐÀO VĂN THINH (Hà Nội)

- Bố em nói gần tới cỡ đó mà em cứ tưởng tượng là xa nên mới hỏi. Nhẹ nhàng, dẫn dắt nửa kia của mình đi vào cõi tiên thì cả hai như bay lên chín tầng mây. Còn nếu nóng vội, ngấu nghiến vồ lấy người ta theo kiểu "ăn sống, nuốt tươi" thì cô dâu mới sợ tới mức… quên mất là đã lấy chồng, lại tưởng gặp… cọp đấy.BS TỊT TUỐT