JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Sửa xe đạp do ba tui mới mở tiệm


- Năm nay bạn có được tuyển vô đại học nào không?

- Có. - Đại học nào?

- Đại học mở.

- Ngành nào?

- Sửa xe đạp do ba tui mới mở tiệm. 

Trần Văn Tám (TP.HCM)