JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Cứ tiền mặt thế này là hay nhất, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều!

 Sếp cơ quan nọ vừa mới nhậm chức, mọi người mang quà đến tặng và chúc mừng. Sếp lấy cớ bận họp đi vắng để vợ xuống tiếp. Khi khách khứa đã về hết, sếp cùng vợ mở xem các món quà tặng.

Mở gói quà thứ nhất của phó trưởng phòng, sếp tỏ ý đăm chiêu:

- Nó tặng mình chiếc ô tay cầm nạm vàng này chắc là muốn nói mình ngồi được vào cái ghế giám đốc là nhờ có ô dù đây mà!

Mở gói quà thứ hai của trưởng phòng, sếp tư lự:

- Nó tặng mình bộ ấm chén nạm ngọc, chắc là muốn mình sớm về hưu, ngồi chơi xơi nước để cho nó lên thay đây!

Đến khi mở chiếc phong bì của cậu trợ lý, bên trong có một xấp tiền, gương mặt của sếp mới tươi tỉnh hơn:

- Cứ tiền mặt thế này là hay nhất, khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)