Đời Cười

'Cường quốc' vàng mã

03/05/2019 11:30

Riêng tại Hà Nội, mỗi năm người dân đốt khối lượng vàng mã tương đương 400 tỉ đồng. Thực sự chúng ta đã trở thành 'cường quốc' về vàng mã.

 
 
 
 
 

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất