JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hết bệnh này thì tới bệnh khác!

Hai ông bạn đã lâu không gặp nhau:

- Đường sá chỗ ông dạo này sao rồi? Bữa nghe ông than quá...

- Hết cảnh bụi bay mù trời rồi ông!

- Vậy là ông khỏe, chắc hết mấy cái bệnh đường hô hấp rồi héng?

- Thôi, có khỏe gì đâu. Hết bệnh này thì tới bệnh khác!

- Bệnh gì nữa?

- Bệnh nước ăn chân do đường bị tụ nước ông ơi!

Poli-Vinyl-Clorua (Clb Cười Quảng-Đà)