Đời Cười

Chuyện về Tam đa và bình hút Phúc Lộc Thọ

Phùng Hiếu 05/10/2020 15:40

Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình bộ ba ông Phúc Lộc Thọ chơi thân với nhau như bộ ba Xe Pháo Mã vậy. Tình bạn ba người dính còn hơn keo dính chuột. Nếu so về độ thân mật thì Phúc Lộc Thọ hơn hắn Bát Tiên.

Cuộc sống an nhàn thấm đậm tình bạn hữu cứ thế trôi qua. Ba ông sáng đánh cờ ca rô, tối đem rượu X.O nhậu. Ngọc Hoàng thấy thế rất hài lòng, bèn ban cho mấy chữ: Tình anh em mãi bền lâu.
Lúc bấy giờ Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh gặp thời, đời lên hương như diều gặp gió. Lý Tịnh thăng quan tiến chức ầm ầm, giúp 3 đứa con trai là Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra cũng hiển nhiên trở thành rường cột của thiên đình. 
Đời thần tiên lúc còn là 'con cò be bé' ai nấy đều sống đạo đức, chuẩn mực. Nhưng khi thăng chức lên cỡ 'con vỏi voi cái vòi đi trước' thì Lý Tịnh đã thay đổi tính nết. Có 'cái vòi', hắn bắt đầu tham lam muốn 'hút' hết mọi thứ về mình. Ba đứa con Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra giống Lý Tịnh, đứa nào cũng ăn tạp như cá tra. Gia đình họ Lý giàu sụ ở trên thiên đình. Thần tiên cũng như con người lòng tham là vô đáy.
Lý Tịnh biết Thái Thượng Lão Quân là chuyên gia luyện bảo bối bèn tìm tới nhà để nhờ vả. Lão Quân nổi tiếng với cái bình Hồ Lô có thể hút mọi thứ trên đời nên Lý Tịnh đặt hàng ông làm cho mình một cái bình để hút hết phúc, lộc, thọ ở trên thiên đình. Đây cũng là lý lẽ bình thường của người làm quan tới chức 'con voi', chỉ muốn mình và gia đình trường phúc, trường lộc, trường thọ.
Có được cái bình hút phúc lộc thọ, Lý Tịnh chạy ngay tới nhà của tam đa. Ba ông Phúc Lộc Thọ bữa đó chán chơi cờ ca rô, chuyển sang chơi cờ vua thì Lý Tịnh đùng đùng chạy tới. Chưa kịp biết chuyên gì đã xảy ra, hai ông Phúc và Lộc đã bị hút vào cái bình của Lý Tịnh. 
Ông Thọ nhanh chân chạy trốn xuống trần, bặt vô âm tính. Vậy mới có chuyện mấy "ông thần" cứ tham lam hút hết phúc, lộc của thiên đình không bao giờ 'thọ' nổi. Bởi ông Thọ đã trốn xuống trần mất biệt lâu rồi!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất