JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngày xưa ở xứ nọ ngành kinh tế chính là “mần thi”: Thơ dùng để ăn mặc, làm phân bón, làm thức ăn gia súc...

Sáng sớm ra đồng ngâm thơ thì lúa lên xanh tốt, chiều tối ra chuồng đọc thơ là heo gà lớn nhanh như thổi. Năm nào trình diễn thơ thì được mùa to. Thơ trở thành lương thực chính ở đây.
Thời gian trôi qua... ở vương quốc Thơ tất cả người, cây, con vật dần dần trở nên dị dạng.


Hậu Khảo Cổ