JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhà kia nuôi một con Két ...

Nhà kia nuôi một con Két suốt ngày nó kêu nheo nhéo: “ông chủ đẹp giai, ông chủ đẹp giai”.
Chim sẻ thấy vậy sà xuống hỏi: “anh nói dối như vậy không thấy xấu hổ à?”. Két khinh khỉnh đáp: "Mày ngu thế thảo nào phải tự kiếm thức ăn".

Hậu Khảo Cổ