Đời Cười

Chuyện tào lao: Loa và người

Hậu Khảo Cổ 26/11/2019 22:00

Cái loa, dù "nói" những lời thông thái vẫn chỉ là cái loa. Phát mãi nó quên mất mình là loa.

Nhưng nghe mãi, nhiều người tưởng loa là người. Thế là tiếp tục nói lại những gì loa đã phát.Cứ thế, đến một lúc không thể phân biệt được loa và người. Mạnh ai nấy nói những lời không phải của mình.Ai có thể đối thoại với (những) cái loa?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất