JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ông lão nghễnh ngãng nặng nhưng đi đâu cũng nói nhiều, nói to như cãi nhau...Hậu Khảo Cổ