Đời Cười

Chuyện tào lao: Đẽo cày giữa làng

Hậu Khảo Cổ 26/11/2019 21:46

Anh nọ ngồi giữa làng đẽo cày, ai đi qua cũng góp ý chỉ bảo vài câu…

Kết quả: cày không có mà có một đám oánh nhau, vì người này chửi người kia ngu, người kia mắng người nọ không biết gì... Ai cũng tự cho mình là đúng.Anh chàng thợ vụng đẽo cày rút ra một kinh nghiệm: Cứ lẳng lặng mà làm, không thành cày thì cũng được cuốc. Sau đó, thằng nào có ý kiến ý cò thì… lấy cuốc nện nó một trận, là xong.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất