JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làng kia ở gần rừng. Dạo này cọp hay vào làng, khi bắt con trâu, khi tha con heo.

Người tức giận nhưng chẳng làm gì được ngoài việc khua thùng gõ mõ khi cọp… đi rồi. Làng bèn làm lễ cúng Ông ba mươi. Mâm cúng  có xôi, có heo quay vàng ươm thơm lựng. Mấy chú mèo đánh hơi mỡ màng, quanh quẩn kêu meo meo. Thế là bị người xua đuổi lại còn đánh rất đau.
Mèo ấm ức: có giỏi sao người không ra mà đánh cọp!


Hậu Khảo Cổ