Đời Cười

Chuyện tào lao: Bao thơ

Hậu Khảo Cổ 30/11/2019 02:00

Có vài cuộc họp người tham dự được nhận bao thơ, bên trong ít thì vài chục nhiều thì vài trăm ngàn.

Người nhận có khi nhẹ nhàng cất vào túi xách, khi vội vàng nhét túi áo, lại có người hé ra xem, hớn hở hay thất vọng ra mặt… Nhưng nhiều người moi hết tiền ra, bao thơ vo lại vứt toẹt xuống đất.Dù nhàu nát nhưng bao thơ không buồn vì nó đã làm tròn phận sự. Đôi khi nó còn thấy mình tử tế hơn nhiều người moi tiền từ nó.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất