Đời Cười

Chuyện lạ ở Phủ Khai Man, Bao Container xử án ảo

Hư Trúc 06/06/2021 11:28

Công Tôn Book y lệnh thực hiện. Mấy mươi vụ án dân sự không có đương sự cấp tốc được "sinh" ra.

Lúc bấy giờ phủ Khai Man vắng lặng như tờ. Đã lâu rồi phủ không có xử vụ án nào, ngồi không lĩnh lương thì mang nhục với thiên hạ. Bao Container bèn hỏi Công Tôn Book:

- Book tiên sinh, chẳng có vụ án nào để cho chúng ta xử. Kiếu này phủ Khai Man phải giải thể thôi!

Công Tôn Book vốn nhiều thủ đoạn vô biên, bèn trấn an Bao đại nhân:

- Đại nhân an tâm. Thuộc hạ ngồi chơi lĩnh lương cũng thấy hổ thẹn với lương tâm. Không có án xử thì ta ...gây ra án để xử vậy!

Triển Chill cũng lâu rồi không được đi tróc nã tội phạm, bị cuồng chân, nghe vậy nên mừng rỡ:

- Book tiên sinh có kế sách gì thì mau cứu nguy cho phủ Khai Man. Không có việc gì làm, chắc ta phải về quê cày ruộng!

Book tiên sinh không để mọi người đợi lâu bèn tấu:

- Bao đại nhân đừng quá lo lắng. Không có án thật thì ta tạo ra án ảo...

Bao Container gật gù:

- Ngươi nên sớm tìm cách giúp bản phủ. Trên dưới phủ Khai Man nuôi cả trăm con người, chỉ tiêu xử án phải được sớm hoàn thành. Không thì thất nghiệp cả lũ.

Công Tôn Book trầm ngâm tính toán rồi nói:

- Tính ra chúng ta phải xử thêm 60 án nữa mới đảm bảo chỉ tiêu quý này. Có gom mấy vụ chửi lộn, trộm cắp gà....cũng không đủ chi tiêu ở trên giao cho!

Bao Container sốt ruột:

- Nuôi quân ba năm, dụng binh một giờ. Đã đến lúc ta nhờ tới tài năng của Book tiên sinh!

Triển Chill hùa theo:

- Có vụ nào trộm chó, cho ta đi bắt phạm nhân cũng được. Mấy năm qua ta vả lắm rồi! Thiệt là mất mặt với biệt danh Nam Hiệp.

Công Tôn Book lém lỉnh cười:

- Đã có kế hay! Chúng ta sẽ lập 60 vụ án dân sự...ảo. Nhưng án phí phủ Khai Man phải lo liệu!

Bao Container gật gù:

- Miễn sao ta chạy deadline cho kịp. Án phí để bổn phủ gom tiền anh em đóng vào. Tầm này cần gì liêm sỉ nữa.

Công Tôn Book y lệnh thực hiện. Vậy là 60 vụ án dân sự không có đương sự cấp tốc được "sinh" ra. Tất cả án đều được phủ Khai Man hòa giải "thành công" tốt đẹp, vừa kịp đủ chỉ tiêu mà quan trên giao phó!

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất