Đời Cười

Chùm tranh biếm họa 'Siêu nịnh'

03/05/2019 11:53

Nịnh có nhiều cấp độ, nịnh kín, nịnh công khai, nịnh gian tiếp... và siêu nịnh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất