Đời Cười

Chủ tịch giả nghèo và cái kết

03/05/2019 10:47

Dựa theo trào lưu "chủ tịch... và cái kết", họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười sẽ tạo những kịch bản khiến bạn không thể ngờ được.

 
 
 

Tuổi Trẻ Cười

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất