Đời Cười

Chống tham nhũng hiệu quả

Vui Tính (Lạng Sơn) 13/09/2019 08:32

-Những sếp chức quyền thường hay có điều kiện tham nhũng. Theo tôi để họ không có cơ hội thì nên luân chuyển, cứ mỗi tháng đổi một cơ quan, công ty…

Hai công nhân trò chuyện:

-Những sếp chức quyền thường hay có điều kiện tham nhũng. Theo tôi để họ không có cơ hội thì nên luân chuyển, cứ mỗi tháng đổi một cơ quan, công ty…

-Không ăn thua!

-Vậy làm cách nào?

-Mỗi ngày làm 1 chỗ khác nhau, không kịp ăn được....

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất