JavaScript is off. Please enable to view full site.

-Những sếp chức quyền thường hay có điều kiện tham nhũng. Theo tôi để họ không có cơ hội thì nên luân chuyển, cứ mỗi tháng đổi một cơ quan, công ty…


Hai công nhân trò chuyện:

-Những sếp chức quyền thường hay có điều kiện tham nhũng. Theo tôi để họ không có cơ hội thì nên luân chuyển, cứ mỗi tháng đổi một cơ quan, công ty…

-Không ăn thua!

-Vậy làm cách nào?

-Mỗi ngày làm 1 chỗ khác nhau, không kịp ăn được....

Vui Tính (Lạng Sơn)