JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đợi nó thành bão đi qua rồi mới làm thì có mà… ăn cám


Mới nghe Đài đưa tin áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài biển Đông, huyện đã họp bàn phương án chống bão. Trước khi vào trọng tâm, chủ tịch huyện nhắc:

- Các cậu nhớ, làm gì thì làm, cũng phải ưu tiên soạn sẵn bản Số liệu thiệt hại sau bão…

- Nhưng thưa anh áp thấp đang còn ngoài biển xa, chưa thành bão.

- Cậu chậm chạp quá! Khi nó thành bão thì ta còn phải đi chỗ này, đến chỗ kia để người ta phỏng vấn ghi hình, đưa tin… Còn thì giờ đâu mà ngồi kê khai số liệu thiệt hại? Phải đi tắt đón đầu chứ! Đợi nó thành bão đi qua rồi mới làm thì có mà… ăn cám. 

Đào Quang Bắc (Huế)