Đời Cười

Chọn sai

Nguyễn Tiến Tỏa (Đắk Lắk) 17/09/2019 14:30

Cũng phải thôi. Vì khi mua nó cứ kê "khống" lên thành ra quen

Sau khi tham gia chương trình: "Hãy chọn giá đúng" mà không được giải gì, một người cùng cơ quan thắc mắc: 

- Cậu ta thường xuyên đi mua hàng cho cơ quan, nắm chắc giá cả từng mặc hàng. Vậy mà tham gia "Hãy chọn giá đúng" lại đoán trật lất. Toàn chọn cao hơn giá hiện hành

- Cũng phải thôi. Vì khi mua nó cứ kê "khống" lên thành ra quen

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất