JavaScript is off. Please enable to view full site.

* Tôi nghe có người đàn ông không có tinh trùng dù "cơ quan đoàn thể" đầy đủ và vẫn "mần ăn" ngon lành, là sao hở bác sĩ?

 TRẦN VĂN THÀNH (Thái Nguyên) 

- Ham muốn là do Testosterone, "súng" lớn cỡ nào cũng do Testosterone đóng vai trò "bón thúc". Tinh trùng do các tế bào ống sinh tinh sản xuất. Nếu nơi sản xuất bị "cúp cầu dao" thì làm gì có sản phẩm. Có sản phẩm nhưng bị viêm nhiễm gây "tắc đường, kẹt xe" làm cho các tinh binh không có lối thoát ra đại lộ cũng làm cho tinh dịch chỉ toàn "nước" mà không có "cái". "Mần ăn" được do cái đầu và cả hệ thống thần kinh, nội tiết, enzym, chứ không do tinh trùng.

BS TỊT TUỐT