JavaScript is off. Please enable to view full site.

Sếp bực bội nói với trợ lý: - Sáng mai, phần phục vụ đầu giờ hội nghị, cậu chỉ đạo bộ phận tiếp tân chỉ bày mỗi cà phê đen thôi nhé. Không trái cây, bánh trái, nước ngọt gì cả!

Sếp bực bội nói với trợ lý:

 - Sáng mai, phần phục vụ đầu giờ hội nghị, cậu chỉ đạo bộ phận tiếp tân chỉ bày mỗi cà phê đen thôi nhé. Không trái cây, bánh trái, nước ngọt gì cả!

 - Ủa, sao vậy anh?

 - Đi hội nghị chả đóng góp ý kiến gì, chỉ lo túm tụm ăn uống. Đã thế cả ngày đứng trên bục nhìn xuống tôi thấy toàn đại biểu ngồi ngáp, ngủ gật...

MINH SƯ (CLB CƯỜI QUẢNG - ĐÀ)