JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chỉ trong 5 năm mà Công an Sóc Trăng chi tới 39,7 tỉ đồng cho riêng khoản mua quà biếu, tiếp khách.

Chỉ trong 5 năm mà Công an Sóc Trăng chi tới 39,7 tỉ đồng cho riêng khoản mua quà biếu, tiếp khách. Theo quy định, lãnh đạo đơn vị tiếp khách không quá 1,5 triệu đồng/lần nhưng thực tế nhiều khoản chi này và khoản chi công tác của lãnh đạo tới vài chục triệu, cao nhất là 150 triệu đồng. Do chi bạo nên quỹ của đơn vị đã bị lõm khủng khiếp.

Quy định, tháo khoán vô tư

Nguyên tắc tài chính chỉ... ừ là xong.

LÊ LA