JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhưng tại sao 200đ, 500đ người ta gọi là tiền lẻ!

Ba dạy con học toán:

- Các số 1,3,5,7,… gọi là số lẻ và các số 2,4,6,8,… gọi là số chẵn.

Con thắc mắc: 200, 500 là số chẵn hay lẻ vậy ba?

 - Đương nhiên là số chẵn rồi!

- Nhưng tại sao 200đ, 500đ người ta gọi là tiền lẻ! 

Hoa Cát (Thừa Thiên - Huế)