JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai người bạn cùng làm trong công ty may. Công ty thua lỗ, phá sản, họ thất nghiệp. Gặp nhau sau hơn ba tháng, hai người hỏi tình hình nhau:

- Tui lại đầu quân vào công ty may, còn cậu?

- Thì cũng nghiệp dính với cây kéo thôi...

- Làm ăn được không?

- Cắt mỏi tay luôn, thu nhập khá lắm...

- Nghe ham quá, chỗ tui cầm chừng thôi, chỗ cậu công ty may nào?

- May mặc gì, làm... hàng mã đó! Cũng cắt suốt ngày nhưng hàng làm tới đâu hết tới đó. Thời buổi này đồ cho người âm “hot” lắm!

Đoàn Quốc Văn (TP.HCM)