JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ổng chờ tôi... nghỉ hưu.

Hai viên chức gặp nhau trong quán nhậu:

- Dạo gần đây, sếp bổ nhiệm ông anh vợ của sếp vào trong phòng chuyên môn của tôi, nhưng dường như ông ta chỉ có mỗi nhiệm vụ thôi, đó là nhìn tôi làm việc.

- À, biết rồi. Đó là cán bộ giám sát?

- Không phải! Ổng chờ tôi... nghỉ hưu. 

Đỗ Tuân Sắc (TP. HCM)