JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bà ngoại đã về nghỉ hưu cũng bị tổ chức lôi ra kỷ luật

Về vụ xin nâng điểm, các đại biểu Quốc hội đã phê phán các quan chức đưa người thân đứng ra làm “hình nhân thế mạng”, chịu trách nhiệm thay.

Do “đóng thế”, có bà ngoại đã về nghỉ hưu cũng bị tổ chức lôi ra kỷ luật, rất chi tội nghiệp. Mức kỷ luật dù nhẹ đến mấy nhưng luôn luôn để lại ưu tư cho người già, còn trong lúc ấy con cháu vẫn phây phây, thật cám cảnh cho nhân tình thế thái!
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa cử “lãnh đạn” còn hơn thế nhiều.