JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có bao giờ nghe huy động tiền nhàn rỗi trong quan chưa?

 - Đố cậu, ở nước ta, quan và dân ai nhiều tiền hơn?

- Hỏi thế mà cũng hỏi. Đương nhiên là quan rồi!

- Cậu biết một mà không biết mười.

- Sao?

- Dân ta nhiều tiền hơn quan. Ông không nghe người ta thường huy động tiền nhàn rỗi trong dân à. Có bao giờ nghe huy động tiền nhàn rỗi trong quan chưa?

HỌC VĂN (Đà Nẵng)