JavaScript is off. Please enable to view full site.

-Thế sao ông tu nghiệp, cầm cái bằng tiến sĩ nước ngoài về mà lại làm dưới trướng cái lão đi mua bằng?


Hai quan về hưu ngồi tâm sự:

 -Nè lúc trước tôi thường nghe ông nói “thà làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy đứa dại”… Ông có nhầm không vậy?

 -Ừ, thì tôi có nói như thế. Mà nhầm là nhầm cái gì? 

-Thế sao ông tu nghiệp, cầm cái bằng tiến sĩ nước ngoài về mà lại làm dưới trướng cái lão đi mua bằng? 

- !!!

Chúa Trịnh (Bình Phước)