JavaScript is off. Please enable to view full site.

- Ba mày học bổ túc văn hóa mà ba tao là thầy giáo dạy ba mày!


Hai đứa trẻ nói với nhau:

- Ba tao đi làm có xe đưa rước, oai ghê chưa?

- Ba mày không bằng ba tao.

- Tại sao? Ba mày chỉ đi xe đạp.

- Ba mày học bổ túc văn hóa mà ba tao là thầy giáo dạy ba mày!

Cua ba càng (TP.HCM)