JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trong năm 2019 có sáu cán bộ đã nộp lại quà tặng (trung bình mỗi món trị giá 30 triệu đồng).

Đồng thời cơ quan thanh tra phát hiện có ba vụ nhận quà trái quy định, ỉm đi giá trị lớn (trung bình 1,33 tỉ/vụ). Người dân cười mỉm với tính liêm thất thường của cán bộ. Quà nhỏ thì nhớ cái liêm, quà lớn thì cái liêm bị quên béng.
Món nhỏ chí công vô tư
Quà lớn xin để từ từ dưỡng liêm.