Đời Cười

500 anh em trốn cách ly, Hoa Đà khóc cạn một dòng sông

Hư Trúc 02/07/2021 14:40

Để đảm bảo cho bà con an tâm cách ly tạm thời Hoa Đà đã vận động mọi người cung cấp suất ăn cho hơn 1.500 bệnh nhân và người thăm bệnh.

Bệnh xá của Hoa Đà có hơn 1.500 bệnh nhân đang chữa trị. Chẳng may bệnh xá nghi có ca nhiễm Covid-19 nên Hoa Đà thông báo tạm thời cách ly toàn bệnh xá "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Hoa Đà thương bá tánh là con bệnh lẫn người thân con bệnh đang phải ở lại bệnh xá nên ra sức trấn an mọi người: "Bà con an tâm sau 0 giờ ngày 1/7 bệnh xá sẽ thu xếp cho bà con về nhà tự cách ly".

Để đảm bảo cho bà con an tâm cách ly tạm thời Hoa Đà đã vận động mọi người cung cấp suất ăn cho hơn 1.500 bệnh nhân và người thăm bệnh. Hoa Đà cũng tăng cường xét nghiệm Covid-19 cho tất cả mọi người để sàn lọc dịch bệnh tại bệnh xá. 

Tranh biếm họa của Yuuki

Khổ thân Hoa Đà vừa lo chữa bệnh vừa căng mình ra giữ bệnh xá để không vỡ trận. Ai ngờ đâu bá tánh hổng có thương Hoa Đà. Chỉ bị cách ly vài ngày thì "chồn chân mỏi gối", họ nhất quyết đòi đi về nhà cho phẻ gà.

Đúng giờ thông báo hơn 500 bệnh nhân và người thăm bệnh làm náo loạn bệnh xá. Họ nhất quyết phải ra về bằng mọi giá. Hoa Đà ra sức khuyên can, động viên bá tánh hãy vì cái chung mà phòng chống dịch. Bá tánh nào thông cảm, họ gây áp lực, áp chí leo rào, chui lỗ để về nhà cho bằng được.

Khổ thân Hoa Đà cuối cùng cũng không thuyết phục được mọi người. Hơn 500 anh em đã từ biệt bệnh xá mà đi về nhà. Giờ bệnh xá vắng hơn, nhưng có lẽ Hoa Đà sẽ khóc cạn dòng sông. Thời buổi này không thương Hoa Đà thì thôi. Làm khó Hoa Đà chi vậy 500 anh em?

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất