JavaScript is off. Please enable to view full site.

Để hạn chế nạn trục lợi tâm linh, buôn thần bán thánh đang tràn lan tại nước ta, bạn đọc Tuổi Trẻ Cười đã hiến kế 10 biện pháp sau đây.