JavaScript is off. Please enable to view full site.
Phiên bản xe đưa rước học sinh năm 2020

Phiên bản xe đưa rước học sinh năm 2020

Xe cũ nát đưa ruớc học sinh sẽ được cải tiến theo tiêu chuẩn 2020, chỉ số an toàn được tăng thêm 0,6% so với những xe cũ nát đánh rơi học sinh trong năm 2019.

26/12/2019
Xe đưa đón học sinh hết rơi lại... cháy

Xe đưa đón học sinh hết rơi lại... cháy

Không chỉ đánh rơi học sinh, những chiếc xe cũ kỹ còn có thể bốc cháy phừng phừng giữa đường như xe đưa đón học sinh tại Bình Dương hôm thứ tư vừa rồi

07/12/2019