Vì 'nặng nợ' nên bán nhà

Vì 'nặng nợ' nên bán nhà

'Nặng nợ' quá rồi ông ơi, tiền gốc nó đẻ ra tiền lời theo từng giờ. Mà thôi, tôi làm thì tôi chịu thôi chứ trách ai bây giờ!?

12/06/2020 11:35
Xin các chú xã hội đen giúp cháu được hoãn nghĩa vụ quân sự

Xin các chú xã hội đen giúp cháu được hoãn nghĩa vụ quân sự

Trong số những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An có 1 trường hợp đang mắc nợ xã hội đen. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Tân An cho rằng nếu thanh niên này vào quân đội sẽ làm ảnh hưởng đến đơn vị.

15/01/2020 12:40