Hàng đêm, ra vỗ tay ủng hộ đội ngũ y tế chống dịch Covid-19

Hàng đêm, ra vỗ tay ủng hộ đội ngũ y tế chống dịch Covid-19

Từ một sáng kiến trên mạng xã hội, gần đây, cứ vào lúc 20 giờ mỗi đêm ở Paris, nhiều công dân đã nghiêng mình từ cửa sổ, hay ra đứng trên ban-công nhà mình để cùng bắt đầu vỗ tay và phối hợp huýt sáo, bày tỏ lòng biết ơn và cổ vũ đội ngũ nhân viên y tế đang chịu nhiều hy sinh, vất vả để cứu người trong cơn đại dịch Covid-19.