JavaScript is off. Please enable to view full site.
Những tòa lâu đài ở... Châu Phi: Hình ảnh cuối trước khi người nô lệ tha hương là những... nhà giam

Những tòa lâu đài ở... Châu Phi: Hình ảnh cuối trước khi người nô lệ tha hương là những... nhà giam

Nhắc tới những tòa lâu đài, trong hình dung của chúng ta thường mặc định nghĩ về Châu Âu, hay Châu Á, và thường gắn liền với thời kỳ phong kiến – hãy thành thật đi, Kim Tự Tháp ở Châu Phi không phải tòa tháp nguy nga dành cho… người sống. Thế nhưng trên thực tế, Châu Phi vẫn có rất nhiều tòa lâu đài, với những lịch sử và câu chuyện rất riêng.

18/12/2019
Phí... xả rác

Phí... xả rác

Chắc phải phụ thu thêm phí cho các thực khách dạng này

09/11/2019