Mày có biết bố… tao là ai không?

Mày có biết bố… tao là ai không?

Từ ngày quậy tưng sân bay với câu nói để đời :"Mày có biết bố mày là ai không?”, Chí Phèo ngày càng hung hăng, không coi ai ra gì! Có lẽ vì mức phạt cấm hắn đi máy bay vài tháng không mùi mẽ gì, xét ra hắn còn nổi tiếng hơn cả ngày trước, chỉ cần một câu cửa miệng mà cân cả thiên hạ!

15/10/2019 11:17