Quà quê phải ăn được cả vỏ mới là lý tưởng

Quà quê phải ăn được cả vỏ mới là lý tưởng

Nếu phương án thu phí rác thải theo khối lượng được áp dụng, loại trái cây như dừa hay sầu riêng sẽ phải chịu chi phí "đầu ra" khá cao. Lúc đó quà quê chỉ nên là những thứ trái cây ăn được cả vỏ như mận hay ổi là lý tưởng nhất.

Biếm Họa 15/06/2020
Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

Giữa dừa và... cá mập, bạn sẽ chọn ai?

Tờ New York Times năm 1985 viết rằng một quả dừa đang rơi trúng người đi trên mặt đất có trọng lượng 8900 newton, hay 970 kg - Newton là lực gây ra cho một vật có khối lượng 1 kg gia tốc 1 mét trên giây bình phương...

Giải Trí 14/02/2020