Ai cũng là tiến sĩ

Ai cũng là tiến sĩ

Trong một sinh vật có 5 tỉ lợi khuẩn thì trong một loài thực vật có lẽ là không có nhiều lợi khuẩn như sinh vật. Đó là kết quả nghiên cứu của Viện hàn lâm Khoa học Ếch-kêu và là công trình nghiên cứu của các giảng viên có thành tích lâu năm trong ngành Ồm ộp.

Đời Cười 18/10/2019