Đôi giày hóa thạch

    Đôi giày hóa thạch

    Giày dép nói riêng, thời trang nói chung trong mùa này đều đóng mạng nhện hết trơn. Chưa biết lúc nào mới được khai quật bọn chúng.

    Truyện Tranh21/07/2021