Nhà nghèo cõng thêm 2 con quan xã trong sổ hộ khẩu

  Nhà nghèo cõng thêm 2 con quan xã trong sổ hộ khẩu

  Để hợp thức hóa cái nghèo, một phó bí thư xã tại tỉnhThanh Hóa đã "gửi" 2 người con của mình vào hộ khẩu của hộ nghèo trong 10 năm. Nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Thanh Hóa cũng có tình trạng này, đặc biệt có xã còn có đến 3 cán bộ nòng cốt có người thân "bị" gửi vào hộ nghèo và cận nghèo

  Biếm Họa06/06/2020
  Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

   Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

   Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

   Biếm Họa22/05/2020