Tham nhũng có dịp quá mù ra mưa

    Tham nhũng có dịp quá mù ra mưa

    Về xử lý cán bộ sai phạm đã nghỉ hưu, dư luận không đồng tình với phương án của Bộ Nội vụ “chỉ xử lý cán bộ cấp thứ trưởng, cấp phó chủ tịch tỉnh trở lên”.

    Zới Trẻ03/05/2019