JavaScript is off. Please enable to view full site.
Âu Mỹ chống dịch: cha mẹ và... cảnh sát

Âu Mỹ chống dịch: cha mẹ và... cảnh sát "lùa" teen về nhà!

Đang lúc mọi người, à không, hầu hết mọi người trên quả địa cầu đang ra sức chống dịch, khi người già đang khốn đốn, thì một bộ phận “trẻ trâu” thế giới vẫn tụ tập xuống đường, mặc kêu gào và can thiệp từ cha mẹ và… cảnh sát. Dường như họ đang nghĩ rất khác.

21/03/2020